Щодо нарахування плати за опалення місць загального користування

Відповідно до пункту 28 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (далі – Правила) споживачі, які встановили у квартирі багатоквартирного будинку індивідуальні (автономні) системи опалення, оплачують послуги з централізованого опалення місць загального користування будинку відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

У пункті 1.2 Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення, затвердженою наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 31.10.2006 № 359, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за № 1237/13111 (далі – Методика), зазначено, що Методикою встановлено порядок визначення витрат теплової енергії на опалення місць загального користування (далі — МЗК) у багатоквартирних житлових будинках для встановлення розміру плати за неї споживачами.

Відповідно до підпункту 2.1.4 пункту 2.1 Методики загальна кількість теплової енергії на опалення МЗК визначається за формулою

QМЗК = ∑QКМЗК + Qвтр (2.3)

де ∑QКМЗК – кількість теплової енергії на опалення окремого к-того приміщення МЗК, Гкал;

Qвтр – утрати теплової енергії розподільчими трубопроводами системи опалення будинку, прокладеними в підвалі або на горищі (розраховується за СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», Приложение № 12, 1991 г. (далі — СНиП 2.04.05-91).

Таким чином, при розрахунку кількості теплової енергії на опалення МЗК, що використовуються для встановлення розміру плати за опалення МЗК, враховуються утрати теплової енергії розподільчими трубопроводами системи опалення будинку, прокладеними в підвалі або на горищі, а не площа таких горищ, технічних поверхів та підвалів будинку.

Приклади розрахунку плати за послугу з централізованого опалення місць загального користування багатоквартирних будинків наведено у главі 4 Рекомендацій щодо застосування Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 22.02.2008 № 47.

При вирішенні питання правомірності встановлення плати за опалення МЗК необхідно враховувати додержання закладених у проекті архітектурно-конструктивних та інженерних рішень — для будинків, зведених за проектами серій до 1995 року, проектні дані річного споживання теплової енергії або дані теплової потужності систем опалення МЗК, або розрахунковий метод за чинними будівельними нормами — для будинків, зведених за індивідуальними проектами, а також наявність систем опалення у МЗК.

Якщо проектом будинку передбачено встановлення опалювальних приладів у МЗК, але система опалення МЗК є демонтованою, балансоутримувачу (власнику) будинку необхідно відновити її, привести у відповідність до проекту житлового будинку та здійснювати визначення витрат теплової енергії на опалення місць загального користування згідно з Методикою.

У будинках, де проектом не передбачено встановлення опалювальних приладів на сходових клітинах та у житлових будинках, зведених за нестандартними проектами, підтримання температури вище 0º С у місцях загального користування відбувається за рахунок теплопередачі крізь огороджувальні конструкції житлових приміщень. У таких випадках плата за опалення місць загального користування окремо не встановлюється.

Згідно з пунктом 5.23 ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» системи кондиціонування повітря житлових будинків проектують за завданням на проектування з врахуванням умов забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату внутрішнього повітря щодо температури та відносної вологості.

Розрахункові температури повітря і вимоги до повітрообміну в приміщеннях слід приймати згідно з таблицею 4 до ДБН В.2.2-15-2005, зокрема, розрахункова температура взимку становить (°C):

Вестибюль, загальний коридор, сходова клітка, передпокій квартири – 16;

Приміщення чергового персоналу (консьєржа/консьєржки) – 18;

Незадимлювана сходова клітка типу Н1 -14;

Машинне приміщення ліфтів – 5;

Сміттєзбірна кімната – 5;

Гараж-стоянка– 5;

Електрощитова– 5.

08.12.2014
1629
№ 17