Співвласника, у якого незначна частка в спільному житлі, можуть позбавити цієї власності

ВСУ розглянув справу, у якій одна сторона просила про усунення перешкод у користуванні її часткою на спільну власність у житловому будинку (відповідач), а інша просила припинити право на цю частку в спільному майні першої сторони (позивач).

Право особи на частку в спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників, якщо (ст. 365 Цивільного кодексу України, даліЦКУ):

1) частка є незначною та не може бути виділена в натурі;

2) річ є неподільною;

3) спільне володіння та користування майном є неможливим;

4)таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї.

Суд постановляє рішення про припинення права особи на частку в спільному майні за умови попереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду.

Задовольняючи позов про припинення права власності відповідачки на частку житлового будинку з виплатою їй вартості цієї частки, суд першої інстанції виходив із того, що таке припинення (п. 4 ч. 1 ст. 365 ЦКУ) не завдасть істотної шкоди її інтересам, оскільки вона є громадянином іншої держави, у якій проживає та працює, а спірну власність використовує тільки для літнього відпочинку.

Суд апеляційної інстанції, із яким погодився й касаційний суд, вважав такий висновок необґрунтованим із тих підстав, що порушується принцип рівності прав співвласників, а правовий режим спільної часткової власності враховує інтереси всіх її учасників і забороняє обмеження прав одних учасників за рахунок інших.

ВСУ, у свою чергу, зазначив, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 365 ЦКУ, право власності співвласника на частку в спільному майні може бути припинено, але за умови, що така шкода не буде істотною. Саме ця обставина стала визначальною під час вирішення позову про припинення права на частку в спільному майні за вимогою інших співвласників.

Саме такий висновок зробив ВСУ в постанові від 02.07.2014 р. у справі № 6-68цс14.

09.12.2014
214
№ 19