Щодо надання послуг з ЦО, холодного та ГВП і водовідведення

Споживач має право на:

-зменшення розміру плати у разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм)споживання;

-перевірку кількісних і якісних показників надання послуг(якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо;

Виконавець зобов'язаний:

-своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх розгляду;

-проводити перерахунок розміру плати за послуги у разі надання не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання.

У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем, споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі.

Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг.

За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.

Виконавець зобов'язаний розглянути такий акт-претензію і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причини такої відмови.

Спори щодо задоволення претензій споживачів розв'язуються у суді.

09.12.2014
207
№ 29