Щодо розміщення технічних елементів на житлових будинках (антени)

Додаток

до рішення міськвиконкому

від 14.01.10 № 10

Положення

про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності м. Житомира

1.Загальні положення

1.1.Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності м. Житомира (надалі — Положення), розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про охорону культурної спадщини”, „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, „Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про радіочастотний ресурс України”, „Про телекомунікації”, „Про оренду державного та комунального майна”, „Про підтвердження відповідності”, Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.06 року №45 із змінами та доповненнями, Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), Положення про порядок накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 року № 244, постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 року №1787 „Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб” та у відповідності до ДБН В.2.2-15-2005. „Будинки і споруди. Житлові будинки”.

1.2.Положення врегульовує та визначає порядок розгляду питань розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв) на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності м. Житомира.

1.3.Положення є обов'язковим для фізичних та юридичних осіб всіх форм власності на території міста, які беруть участь у відносинах щодо встановлення технічних елементів (пристроїв) на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності м. Житомира.

1.4.Всі технічні елементи (пристрої), які встановлюються на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності м. Житомира повинні бути сертифіковані на території України, а пристрої, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, мати висновок санітарної епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.

2. Поняття і терміни.

2.1.Технічними елементами (пристроями), що розміщуються на
будівельних конструкціях житлової і громадської забудови є:

2.1.1.Пристрої та устаткування інженерного забезпечення будинків
(пристрої і устаткування систем опалення, вентиляції та кондиціонування
повітря);

2.1.2.Індивідуальні телевізійні антени, антени супутникового
телебачення;

2.1.3. Кабельні лінії електрозв'язку і електропостачання;

2.1.4.Технічні засоби телекомунікацій- обладнання, станційні та
лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж.

2.2.Житловий будинок — будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, здана в експлуатацію та на яку отримані правовстановлюючі документи і призначена для постійного в ній проживання.

2.3.Будівлі і споруди громадського призначення — основні типи дитячих та шкільних закладів, охорони здоров'я і відпочинку, спортивних, фізкультурно-оздоровчих, культурно-видовищних закладів, дозвілля та культових закладів, будинки для підприємств торгівлі та громадського харчування, підприємств побутового обслуговування, соціального захисту населення, для науково-дослідних установ, проектних організацій та управлінь і інші технічні споруди, в т.ч. опори.

2.4.Історичний ареал — це частина населеного місця, що зберегла об'єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форми забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.

2.5.Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі — балансоутримувач) — власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію.

2.6.Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі — власник) — фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд.

2.7.Користувач (орендар, наймач) — фізичні та юридичні особи, які за погодженням з власником використовують житловий будинок, будівлю, споруду, нежитлове приміщення для власних потреб.

2.8.Самовільне встановлення технічних елементів (пристроїв) — це

розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) без оформлення у визначеному порядку погодження на їх розміщення та порушення вимог цього Положення.

2.9.Ушкодження будівельних конструкцій будівель і споруд — це

погіршення їх фізичного стану, зовнішнього вигляду фасадів, покрівель, оголовків димовентканалів та інших елементів будинків і споруд внаслідок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв).

2.10.Телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів
телекомунікації та споруд, призначених для маршрутизації, комутації,
передавання(приймання) знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та
звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або
інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

2.11.Заявник (Замовник) — суб'єкт господарювання, який замовляє та
отримує погодження на розміщення та встановлення технічних елементів
(пристроїв) на будівельних конструкціях будівель та споруд.

3. Обмеження та заборона на встановлення технічних елементів (пристроїв) на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності в м. Житомирі.

3.1. Забороняється:

3.1.1. Розміщення технічних елементів (пристроїв) на головних фасадах будівель та споруд, а також бокових фасадах стін, видимих зі сторони вулиць та площ, які розташовані в межах історичних ареалів м. Житомира та магістральних вулиць, а також на покрівлях з поліуретановим покриттям ( пункти 2.1.1 -2.1.4 цього положення).

3.1.2.Розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) без відповідного погодження, визначеного цим Положенням ( пункти 2.1.3 — 2.1.4 цього положення).

3.1.3.Встановлення технічних елементів (пристроїв) з кріпленням до оголовків димовентканалів, ліфтових машинних приміщень ( пункти 2.1.1 — 2.1.4 цього положення).

3.2. Обмеження (пункти 2.1.1 – 2.1.2 цього положення):

3.2.1.Встановлення приладів кондиціонування повітря, за межами історичних ареалів м. Житомира, дозволяється за умови обов'язкового
відведення конденсату у внутрішньобудинкові мережі водовідведення, або
водостічні труби із наступною герметизацією місця врізки.

3.2.2.Встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен
супутникового телебачення та інше на покрівлях будинків та споруд дозволяється за умови обов'язкової герметизації місця врізки.

4. Порядок отримання погодження на розміщення та

встановлення технічних елементів (пристроїв) на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності м. Житомира.

4.1.Для отримання погодження на встановлення технічних елементів (пристроїв) на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності м. Житомира, Замовник подає заяву встановленого зразка (додаток 1) до управління житлового господарства міської ради.

До заяви додається:

— копія свідоцтва про державну реєстрацію суб”єкта підприємницької

діяльності;

— виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

— копія довідки ЄДРПОУ;

— копія довідки про взяття на облік платника податку;

— копія ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) на здійснення технічного обслуговування мережі або довідка про рішення НКРЗ щодо включення Заявника до реєстру суб'єктів господарювання у сфері телекомунікації;

— попередній висновок обласної державної санітарно-епідеміологічної служби у випадку встановлення радіотехнічних об'єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище;

— копія робочого проекту та схеми ліній магістралей електрозв'язку або електропостачання із позначенням на ній технічних елементів (пристроїв), які потрібні для організації такої мережі, виготовленою в масштабі 1: 2000 (один до двох тисяч);

— копія договору з власником будинку або уповноваженою ним організацією на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв).

4.2. Порядок погодження робочого проекту:

4.2.1.Копію робочого проекту прокладання кабелю між будинками та спорудами, із зазначенням місця розміщення елементу (пристрою) і конструкції кріплення, погоджують управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, транспорту та зв'язку, житлового і комунального господарства міської ради та балансоутримувач (власник) будинку.

4.2.2. Установами, якими погоджується робочий проект, здійснюється перевірка правильності прокладання кабеля із зазначенням місць розміщення елементів (пристроїв) і конструкцій кріплення. У випадку відсутності зауважень в термін, що не перевищує 7 календарних днів, робочий проект погоджується без стягнення за це оплати.

4.2.3. У разі виявлення недоліків, або інших можливостей прокладання телекомунікаційної мережі на базі своїх чи інших суб'єктів господарювання вільних ресурсів, протягом 7 робочих днів з дня отримання запиту повідомляється про це Замовнику, з викладенням їх переліку.

4.2.4. Замовником впродовж 10 робочих днів, з моменту отримання зауважень, усуваються виявлені недоліки, проводиться бронювання вільних ресурсів на 30 робочих днів та надається робочий проект на повторний розгляд. При цьому, висунення будь-яких нових зауважень з боку сторін, якими погоджується проект, крім наданих раніше, при повторному розгляді проектної документації не допускається.

4.2.5.При встановленні радіотехнічних об'єктів (РТО), які
випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище з
зазначенням місця розміщення технічних елементів (пристроїв) на будинках і
спорудах, копію робочого проекту додатково погоджує Державна інспекція
електрозв'язку в Житомирській області.

4.3.Порядок розгляду заяв:

4.3.1. Заява встановленого зразка (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності згідно з додатком 1) подається Замовником до управління житлового господарства міської ради, впродовж одного календарного місяця від останньої з дат погоджень, зафіксованих в робочому проекті.

4.3.2.Управлінням житлового господарства міської
ради здійснюється перевірка наявності та правильності оформлення
документів, доданих до заяви. У випадку відсутності зауважень, в термін, що
не перевищує 30 календарних днів, видається лист погодження встановленого
зразка (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності, згідно здодатком 2 цього положення, без стягнення за це оплати.

4.3.3. У разі виявлення недоліків протягом 7 робочих днів з дня отримання запиту, повідомляється про це Замовнику, з викладенням їх переліку.

4.4. Виконавчий комітет міської ради має право мотивовано відмовити Замовнику у видачі погодження винятково з таких причин:

4.4.1.Наявність простроченої, протягом трьох місяців, заборгованості
заявника за раніше надані балансоутримувачем місця з розміщення
обладнання, або за відсутності договору з власником будинку або з
уповноваженою ним організацією на розміщення та встановлення технічних
елементів (пристроїв);

4.4.2.Якщо Замовник впродовж 30 робочих днів з моменту
отримання листа про усунення недоліків, що були ним допущені раніше не
усунув їх, та не повідомив про це виконавчий комітет
міської ради.

4.5. Погодження видається на 1 рік. У випадку коли Замовник не скористався погодженням, воно вважається таким, що втратило чинність, але не раніше терміну, на який його видали.

4.6. Після виконання робіт Замовником оформляється Акт (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності згідно з додатком 3) про виконання робіт відповідно до погодженого робочого проекту із залученням управління житлового господарства міської ради та балансоутримувача (власника) будинку.

5. Вимоги до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення технічних елементів (пристроїв) на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності в м. Житомирі.

5.1. Телекомунікаційні мережі прокладаються з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів у цій сфері.

5.1.1.Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабеля живлення прокладаються в металевому рукаві або пластиковій гофрі, а в приміщеннях, довжина яких перевищує 15 метрів, з негорючого електричного кабелю.

5.1.2.При підключенні обладнання застосовуються пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі).

5.1.3. В приміщеннях телекомунікаційна мережа прокладається в кабельних каналах.

5.1.4 Через проїжджу частину між будинками прокладаються лише магістральні кабеля. Номінальна відстань прольоту підвісного магістрального кабеля не повинна перевищувати допустимі параметри згідно з паспортними даними.

5.1.5.Маркування кабелів, трубостійок та кабельних каналів здійснюється на вході і виході з будинку та з комутаційної шафи.

5.1.6.При маркуванні металевої шафи вказується її належність тому чи іншому Замовнику телекомунікації, з зазначенням контактних телефонних номерів.

5.2.На Замовника покладається відповідальність за стан
телекомунікаційних мереж і обладнання, а також демонтування мереж та
обладнання, які не використовуються.

5.3.Узгодження місця розміщення обладнання на будівлях та спорудах здійснюється Замовником з балансоутримувачем (власником) будинку під час погодження робочого проекту.

5.4.При переобладнанні, реконструкції, ремонті фасадів та дахів
балансоутримувач (власник) будинку за 30 днів до початку робіт повідомляє
письмово про це власників мереж для вирішення ними питань щодо
впорядкування, переносу або відновлення мереж.

6. Розрахунок плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж.

6.1. Розрахунок плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж з використанням власності територіальної громади м. Житомира, інших форм власності (далі — Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму управління та подальшої експлуатації телекомунікаційних мереж.

6.1.1.Плата за користування майном є платежем у формах, визначених законодавством України, який вноситься балансоутримувачам (власникам) будівель (споруд) Замовником незалежно від наслідків своєї господарської діяльності, з дня підписання договору.

6.1.2.Комунальні платежі, в т.ч. за користування електроенергією, сплачуються Замовником відповідним постачальникам послуг за окремими договорами або балансоутримувачам (власникам) будівель (споруд), якщо це визначено відповідним договором.

6.1.3.Плата Замовником проводиться щомісячно в розмірі нарахувань за поточний місяць і сплачується до його кінця.

6.1.4.Плата за користування майном зараховується на поточні рахунки балансоутримувача (власника) будівлі (споруди).

6.1.5.Плата за прокладання кабельних ліній електрозв'язку і
електропостачання з використанням підземних та наземних технічних засобів
телекомунікацій (каналізація та кабельні проходи в будівлях (спорудах)
не стягується.

6.1.6.При укладанні договору плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж за згодою сторін враховувати, що розмір мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна відповідно до виду діяльності може бути переглянутий відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

6.1.7.Плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) визначається за формулою:

Он.м. = Вп + Вп х Sзаг.каб.

Он.м. — щомісячна плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) без врахування податку на додану вартість ( грн.);

Вп — визначена відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна відповідно до виду діяльності, в яку входить площа обладнання, що розташовується на будівлях та спорудах, в грн.).

Балансоутримувачами (власниками) будівель (споруд) інших форм власності може самостійно встановлюватися мінімальний розмір місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна (Вп). Проте він не повинен перевищувати 5 відсотків від розміру такого показника, встановленого рішенням виконавчого комітету міської ради.

Sзаг.каб. — загальна площа кабеля, який проходить по будинку, визначається множенням діаметру кабеля на довжину кабеля, (кв.м).

7. Відповідальність за порушення порядку розміщення технічних елементів (пристроїв) на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності в м. Житомирі.

7.1.Відповідальність за організацію заходів з виявлення і усунення порушень вимог цього Положення у частині розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) у всіх випадках покладається на балансоутримувачів (власників) будівель і споруд.

7.2.У випадках виявлення факту встановлення технічних елементів (пристроїв) на об'єктах комунальної власності з порушенням вимог цього Положення (на які отримано відповідне погодження), балансоутримувач (власник) будинку чи споруди видає особі, яка встановила технічний елемент (пристрій), припис про усунення порушень у десятиденний термін з моменту отримання припису.

7.3.При самовільному встановленні технічних елементів (пристроїв), фізичні та юридичні особи всіх форм власності притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

7.4.Самовільно встановлені технічні елементи (пристрої) підлягають негайному (п'ятиденний термін з моменту отриманого акта про правопорушення) демонтажу порушником, а після закінчення цього терміну — за його рахунок балансоутримувачем ( власником) будинку.

7.5.Фізичні і юридичні особи всіх форм власності, які винні у порушенні вимог цього Положення, притягуються до встановленої законом відповідальності.

7.6.В разі заподіяння шкоди або руйнування конструкцій покрівель (дахів), оголовків димовентканалів, фасадів, балконів будівель та споруд, що є комунальною власністю, винні у цьому фізичні та юридичні особи всіх форм власності повинні відновити зазначені конструкції або відшкодувати власнику (балансоутримувачу) збитки в розмірах заподіяної шкоди конструкціям будівель і споруд.

7.7.Спори, що виникають з питання відшкодування збитків нанесених при встановленні технічних елементів (пристроїв) між фізичними, юридичними особами та балансоутримувачем (власником) будівлі або споруди, державними органами, органами місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Керуючий справами М. М. Гришко

11.12.2014
1718
№ 31