Акт-претензія про неналежне надання житлово-комунальних послуг

У разі надходження актів-претензій від споживачів та прийняття виконавцем рішення про їх задоволення перерахунок проводиться протягом наступного місяця з дати отримання виконавцем акта-претензії.                                                  Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у відповідному журналі.

                          

                                                                                    АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

про перерву в наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, їх ненадання або надання не в повному обсязі

_________________________                                                                                    ____ ____________ 20 __ р.

(найменування населеного пункту)                                                                                (дата складення)

Згідно з договором №_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

споживач _______________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи споживача)

висловлює претензії ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________(найменування суб'єкта господарювання — виконавця)

щодо послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, зокрема стосовно

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________(інформація про перерву в наданні послуг, їх ненадання або надання не в повному обсязі)

у період ________________________________________________________________________.

У зв'язку з викладеним виконавець повинен забезпечити відповідний рівень надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, усунути порушення, провести перерахунок розміру плати за перерву в наданні таких послуг, їх ненадання або надання не в повному обсязі.

Інші умови:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Цей акт-претензію склали:


виконавець ______________________________ (найменування посади, _________________________________________прізвище, ім'я та по батькові)

місцезнаходження_________________________

телефон _________________________________

________________ (підпис)


М.П.


споживач ____________________________ (прізвище, ім'я та по батькові) ____________________________________,

місцезнаходження або місце проживання

_____________________________________

телефон _____________________________


_____________ (підпис)

У разі неприбуття представника виконавця в установлений зазначеним договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії цей акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі:


споживач, що проживає у будинку № _______________ кв. ____________________

_________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові)

___________________ (підпис)


споживач, що проживає у будинку № ______________ кв. _________________

_____________________________________(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________ (підпис)

12.12.2014
401
№ 39