Різниця між зверненням громадянина та запитом на публічну інформацію

Джерело:

На сьогоднішній день в України діє Закон України «Про звернення громадян», який регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права звернення до органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Тобто цим Законом встановлюється певний порядок звернень, зокрема, до органів державної влади.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги (стаття 3 цього Закону).

Разом з цим, в Україні діє Закон України «Про доступ до публічної інформації», який визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Так, відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно з частиною 2 статті 2 цього ж Закону цей Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Отже лист з проханням надати роз’яснення вимог діючого законодавства України не відноситься до запиту публічної інформації в контексті Закону України «Про доступ до публічної інформації», а тому підпадає під дію норм Закону України «Про звернення громадян».

15.12.2014
354
№ 40