Що робити, якщо Вам відмовлено у видачі документу дозвільного характеру.

Джерело:

Відповідно до частини 5 статті 4-1 «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:

— подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

— виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

— негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

Відмова у видачі документа дозвільного характеруза підставами, не передбаченими законами, не допускається.

У разі отримання безпідставної відмови Ви можете звернутися із відповідною письмовою заявою до Держпідприємництва України (спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності), на основі якої Держпідприємництвом України буде проведено позапланову перевірку відповідного дозвільного органу.

Керівники дозвільних органів, посадові особи цих органів, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності у порядку, встановленому законом.

Відмова дозвільного органу суб'єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру з підстав, не встановлених законом тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та державних адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

15.12.2014
196
№ 41