Якщо Вам у встановлений законом строк не видано документ дозвільного характеру

Джерело:

Відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Ви може скористатися нормою щодо запровадження принципу мовчазної згоди — принципу, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено.

Копія заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів адміністратору або дозвільному органу.

15.12.2014
197
№ 42